آیا نوجوانان نیازی به کنترل نامحسوس دارند؟

دوران نوجوانی یکی از سخت‌ترین و مهمترین مراحل زندگی هر انسانی است. نوجوان نه آنقدر بالغ و پخته است که بتوان او را به حال خود رها کرد و نه آن‌چنان کودک که به آسانی مورد کنترل والدین و مربیان‌اش قرار گیرد. پس در این سنین بزرگترها باید از روش دیگری برای تربیت فرزند خود استفاده نمایند. کنترل نامحسوس روشی است که پدر و مادرها باید آن را بکار برند. اما چگونه چنین نظارت غیرمستقیمی میسر است و تا چه حدی از این راه می‌توان بهره برد؟ آیا با کنترل نامحسوس از خطاها و مسیرهای اشتباهی که نوجوان‌ها ممکن است طی نمایند، می‌توان جلوگیری نمود؟

در پاسخ به این پرسش‌ها می‌توان گفت والدین راه دیگری جز این مسیر ندارند. در واقع با نصیحت‌های مستقیم و دخالت‌های بیش‌از حد، تنها فرزندشان از آن‌ها دور می‌شود و اشتباهاتی را مرتکب می‌شود که پدر و مادرها همیشه از آن‌ها واهمه داشتند.

او در دورانی قرار دارد که حس استقلال طلبی روز به روز در وجودش رشد می‌کند، بنابراین اگر والدین بخواهند مدام برایش تصمیم بگیرند و او را مانند عروسک خیمه‌شب‌بازی هدایت نمایند، نوجوان با لجبازی‌ و گاه پرخاشگری پاسخ خود را به مهر و دلسوزی‌ آن‌ها می‌دهد. در حالی که در کنترل نامحسوس والدین به شما آزادی‌ نسبی در تصمیم و عمل می‌دهند و شما می‌توانید همانند یک فرد بزرگسال رفتار کنید. البته این به معنای رها کردن شما نیست، در واقع آن‌ها در پشت سرتان حضور دارند. یعنی آن‌ها با روش‌های غیر مستقیم مانند آشنا شدن با دوستان‌تان روابط شما را با دیگران تحت نظر می‌گیرند. برگزاری مهمانی در منزل‌تان به مناسبت تولد و ... موقعیت خوبی برای آشنایی آن‌ها با دوستان شما خواهد بود. در کنترل نامحسوس والدین به نوجوان خود دستور نمی‌دهند و شما را امر و نهی نمی‌کنند، ولی در سخنان خود به طور غیر‌مستقیم و هوشمندانه شما را به طرف مسیر درست هدایت می‌نمایند.

 آن‌ها دیگر از موضع برتری و بزرگی با شما سخن نمی‌گویند، بلکه با زبان خاص شما و داستان‌وار و بدون شماتت راهنمایی‌های مورد نیازتان را به شما منتقل می‌کنند. این نظارت غیر‌مستقیم بر پایه اعتماد بین والدین و فرزندان‌ شکل می‌گیرد و شما زیر نظر والدین خود می‌فهمید که بزرگسالی چگونه است. اگر قانون و محدودیت‌هایی نیز وجود دارند، بسیار ناچیز هستند. اما شما نیز باید از فرصت و آزادی که دارید، درست استفاده نمایید و فراموش نکنید که پا گذاشتن بر روی خط قرمزها گاهی مساوی است با از دست دادن همه چیز. پس در انتخاب‌ها و اعمال خود دقت لازم را به خرج دهید و با تجربه استقلال و انجام مسئولیت‌‌هایتان به نحو احسنت، اعتماد به نفس خود را افزایش دهید. بدین‌ترتیب به والدین خود اثبات می‌نمایید که کم‌کم نیاز به کنترل نامحسوس هم ندارید.

  آرزو مستأجر حقیقی

/ 0 نظر / 5 بازدید