مام‏ مهدى علیه السلام در کلام نبى‏اکرم (ص)

«اى گروه مردمان!

آن نور خداى تبارک و تعالى در من قرار گرفت و پس از آن در وجود على علیه السلام، آنگاه از او در نسلش تا «قائم المهدى علیه السلام» که بازگیرنده حق است و جلب‏کننده همه حقوق از دست رفته ما.

- «الا و ان خاتم الاوصیاء منا القائم المهدى‏» ؛ آگاه باشید که خاتم اوصیاء مهدى قائم علیه السلام از ماست.

- «الا انه الظاهر على الدین کله‏» ؛ آگاه باشید که او بر همه ادیان پیروز مى‏شود.

- «الا انه المنتقم من الظالمین‏» ؛ آگاه باشید که او انتقامگیر از ستمگران است.

- «الا انه فاتح الحصون و هادمها» ؛ آگاه باشید که گشاینده و درهم ‏کوبنده مرزهاست.

- «الا انه مدرک بکل ثار لاولیاءالله عز و جل‏» ؛ آگاه باشید که او خونخواه همه بندگان صالح خداست.

- «الا انه قاتل کل قبیلة من اهل‏ الشرک‏» ؛ آگاه باشید که او کشنده هر قبیله‏اى از مشرکان است.

- «الا انه الغراف من البحر العمیق‏» ؛ آگاه باشید که او نهرى خروشان از اقیانوسى بیکران است.

- ... آگاه باشید که او یاور دین خداى تبارک و تعالى است.

- ... آگاه ‏باشید که ‏او هر دانشمندى را به دانش ‏و هر نادانى را به نادانى مى‏شناسد.

- ... آگاه باشید که او برگزیده و انتخاب ‏شده خداوند است.

- ... آگاه باشید که او وارث هر دانش و در برگیرنده آن است.

- ... آگاه باشید که او آنچه بگوید از پروردگارش مى‏گوید و هشدار دهنده به امر ایمان است.

- ... آگاه باشید که او رشید و کامل و نیرومند و متین است.

- ... آگاه باشید که فرمانروایى جهان هستى به او واگذار شده است.

- ... آگاه باشید که هر کس از (پیامبران و امامان) پیش از او، نوید آمدنش را داده‏اند.

- ... آگاه باشید که او تنها حجت‏ بازمانده خداوند است، بعد از او حجتى نیست، حقى جز با او و نورى جز در پیش او نیست.

- ... آگاه باشید که احدى بر او چیره نیست و کسى او را شکست ندهد .

- ... آگاه باشید که او ولى خدا در روى زمین، و داور او در میان مردم و امین او در آشکار و نهان است.

منبع:

بحارالانوار، ج ‏37، صص‏213 - 211.

/ 0 نظر / 30 بازدید