سلامت خانواده بنیاد سلامت جامعه

دانش امروز روانشاسی و علوم رفتاری ، اکنون آرام آرام به سمت نوعی خردمندی ناشی از گذشت زمان به پیش می رود تا از یافته های رویکرد ها و نظریه های مختلف در جهت بهداشت جسم و روان خانواده و بهبود بخشیدن به کارکرد های گوناگون درون این سیستم مهم و اساسی ، استفاده هر چه بهتر بعمل آید. نیازهای عاطفی و ارضای تمایلات عاطفی از جمله عناصر مهم بهداشت جسمانی و روانی هستند که این احساس ایمنی و ارضای عاطفی از ابتدای تولد کودک منحصرا از سوی پدر و مادر تامین می شود . عواطف و افکار ، نزدیکی زیادی با هم دارند بدین معنی که طرز فکر افراد ، تحت تاثیر احساسات و عواطف اطرافمان قرار می گیرد . برای هر فردی لازم است احساس کند افراد دوستش دارند و برای او احترام قائل هستند و او راهمان همانطور که هست ، می پسندند و می پذیرند . این احساس در تقویت حس اعتماد به خود و اتکا به نفس بسیار است و خانواده از جمله پایگاه اساسی تشکیل حس اعتماد به خود و احساس امنیت روانی عاطفی هر انسان است .

در سالهای اول زندگی شخصیت سالم بر اساس ارضای خواسته های عاطفیو جسمانی پایه گذاری می شوند نه بر مبنای محرومیت و ناکامی .کودکی که از اوان کودکی و زندگی با شادی و آرامش پرورش یافته است ، این فرصت را دارد که به زندگی امیدوار بوده ،دیدگاه مثبت و مفیدی نسبت به دنیای خود داشته باشد . لازم است توجه شود که روش صحیح پرورش فرد در خانواده ، حفظ تعادل در ارضا نیازهای گوناگون کودک از جمله احتیاجات عاطفی است یعنی توجه افراطی نیز آسیب رساننده به شکل گیری متعادل شخصیت فرد در خانواده می گردد. آنچه امروزه به نام سندرم نازپروردگی مطرح است همچنان که از خود راندن به ویژه اوان اولیه زندگی ، کودک را از داشتن عواطف انسانی که اساس سلامت فکر است باز می دارد ، توجه زیاده از حد نیز بالعکس طفل را متکی به اولیا و غیر مستقل بار می آورد که در مراحل بعد امکان اتکاء به نفس و استقلال یابی را از او سلب می نماید و در خانواده با توجه به آگاهی و آشنایی زن وشوهر هدف اساسی در ازدواج که همانا رشد و تکامل متعادل و سکون و آرامش درپرتو زندگی مشترک است این تعادل در شکل گیری شخصیت کودک فراهم می گردد.

/ 0 نظر / 6 بازدید