روش های موثر بانکداری در افغانستان

روش های موثر بانکداری در افغانستان         نوشته شده توسط داکتر فریدون نورزاد    سه شنبه ، 15 اردیبهشت 1388 ، 10:20

افغانستان کشوریست که طی سه دهه تنش و تشدد، زیر بناهای ساختاری آن در همه عرصه ها – به ویژه در عرصه اقتصادی به شدت آسیب دیده است.  در طول جنگ های سی ساله، روند سرمایه گذاری در کشور با مشکلات فراوانی همراه بوده و بسیاری از تجار و سرمایه گذاران داخلی ازاین کشور فرار نموده اند.

اکنون که افغانستان پس از سپری نمودن تحولات گوناگون، پا به عرصه بازسازی و نوسازی گذاشته است، رشد روند سرمایه گذاری در عرصه های دولتی و خصوصی از ضروریات مبرم مردم افغانستان و اقتصاد کشور دانسته میشود. افزون بر رشد زمینه های اقتصاد دولتی، تعالی و گسترش اقتصاد خصوصی از اولویت های اساسی برای افغانستان است؛ زیرا رشد و افزایش عرصه های اقتصاد خصوصی و در کلیت بلند رفتن میزان سرمایه گذاری خصوصی در کشور، مساوی بر رشد اقتصادو سرمایه شهروندان کشور است.

/ 0 نظر / 2 بازدید