مدارا رمز دوستی


حال اگر ما مثل وی، بداخلاقی کنیم، بر اثر این گونه رفتارها روابط زن و شوهر مختل می شود و شیرازه زندگی از هم می پاشد.
به طور کل سازگاری کردن به معنای بی اهمیت جلوه دادن و بی توجهی به موضوع نیست، بلکه به معنای عکس العمل مناسب داشتن با موضوع است . زن و شوهر باید بدانند با هر کمبود و کاستی چه رفتاری ارائه دهند، تا آن معزل حل شود.

سازگاری و مدارا کردن، دز زندگی آثار و برکاتی دارد عبارتند از :

• موجب صمیمیت، دوستی، منشأ خیر و برکت و عزت و آبرومندی ، خانواده می شود. • پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرمایند: هر گاه خداوند به خانواده ای از روی لطف و عنایت بنگرد، وفق و مداراکردن را به آنان عطا می کند.
• امام علی (علیه السلام) می فرمایند : همانا که زنان در خانه شوهرشان اختیار سود و زیان خود را ندارند، آنان در دست شما امانت هستند پس برایشان سخت نگیرید و بلاتکلیفشان نگذارید.
از این آیات اینطور بر می آید که هر گاه زن و مرد، مدارا کردن را پیشه خود قرار دهند، این امر موجب گرمی و تداوم زندگی آنها می شود و همچنین سبب می شود تا کاستیها و کمبودها از بین برود.
در بعضی اوقات دیده شده است که در زندگی مرد در خرج خانه با کمبودهایی روبه رو می شود، به طوری که در آمد وی کفاف زندگی شان را نمی دهد، در این شرایط ممکن است زن در بیرون از منزل مشغول به کار باشد و یا ثروتی داشته باشد که توسط درآمد حاصل از کار و یا ثروت خود به شوهرش یاری برساند، پس او می بایست به خاطر تداوم زندگی شان از کمک کردن به شوهرش دریغ نکند و البته باید توجه کند که این کمک کردن باید بدون منت و آزار و اذیت، باشد.
*پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) می فرمایند: زنی که با مال و ثروتش بر شوهر خویش منت بگذارد و بگوید تو از ثروت من می خوری، اگر تمام دارائیهای خود در راه خدا صدقه دهد، خدا نمی پذیرد مگر اینکه شوهر از وی راضی شود.
* پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) می فرمایند : همسر خود را به کاری که او توانایی اش را ندارد، وادار نکنید .
در بعضی اوقات ممکن است مرد از همسر خود نارسائیهایی در منزل ببیند، مثلاً کار منزل را به طور مطلوب انجام نداده باشد، در اینجا به مرد توصیه شده است. (زن دسته گل است، نه قهرمان پس در هر صورت با وی مدار کن و با او معاشرت نیکو داشته باشی، تا زندگی ات از صفا و صمیمت برخوردار شود).

http://www2.irib.ir

/ 0 نظر / 69 بازدید