زن و خانواده میزان سلامت جامعه

اگر دیروز کرامت انسانی و حقوقی طبیعی و الهی زنان پایمال می شد و به عنوان کالا اقتصادی (جاریه و کنیز) در بازار معامله می­شدند، امروز نیز در جایجای جهان باشگردهای گوناگون به عنوان ابزار و کالای اقتصادی جهت رونق بازار مصرف و تجارت مورد بهره برداری قرار می گیرند. «زن» در همۀ نگاهها از ارکان اصلی خانواده است و خانواده بِدون آن مفهوم خود را از دست می دهد، ولی در عصر حاضر تلاش­ها بر از بین بردن جایگاه و انحراف آن از نقش اصلی است که نتیجه­ای جز بیماری و فروپاشی خانواده و جامعه ندارد و متأسفانه نظامهای حقوقی و مکتب­های مدافع حقوق زن نتوانسته­اند به طور شایسته روزنه‌ای به سوی کرامت و عزت «زن و خانواده» بگشایند.  عدم توجه به  نقش زیربنایی «زن و خانواده» در عرصه تربیت، و نگاه نابجا در شیوۀ شکل­گیری آن، سبب انواع بزهکاریها و جرمهای سازمان یافته در جوامع شده است.
انواع جرایم سازمان یافتۀ (منطقه­ای و جهانی) با نادیده انگاشتن «اهمیت خانواده» و به فراموشی سپردن نقش آن در پرورش سالم نسل فردا است. زیرا گرفتاری­های جامعه بشری دستاورد خانواده­های فاسد و آلوده است.
تهدید اصلی جامعه بشری، فروپاشی خانواده­ها است. هدایت گران، همواره این خطر را گوش زد کنند و از تبلیغات مسموم دشمنان دین که به هدف نابودی خانواده­ها صورت می­گیرد جلوگیری نمایند تا در سایه رهنمودهای دینی خانواده­های سالم و مستحکم و فرزندان استوار و ثابت قدم پرورش داده شود.

برگرفته شده از مجله بشارت

/ 0 نظر / 2 بازدید