برخی از ویژگی های خانواده سالم

خانواده سالم گلستان استعدادها و

خانواده ناسالم گورستان استعدادهاست

 

در خانواده سالم چه به شوخی و چه جدی

 از القاب زننده وتمسخر آمیزاستفاده نمی شود

مثل:شلخته،کله شق، یکدنده،خودخواهو .......

در خانواده سالم اعضا تجارب و خاطرات تلخ و کاستیها

 گذشته همدیگر را تکرار نمی کنند

(“ یادت هست پارسال خونه فلانی آبروی ما رو بردی)

در خانواده سالم افراد تکه کلامها،عادتها،لهجه

 ،نحوه زندگی یاطرز پوشش دیگر اعضا یا

 خانواده اصلی همسر یا بستگانشان را

مسخره نمی کنند یا زیر سوال نمی برند.

در خانواده سالم کلمات “به من چه و به تو چه“

وجود ندارد واعضای خانواده نسبت به مسایل خانوادگی

 احساس مسوولیت وتعهد می کنند.

 

در خانواده سالم زنده ها به اندازه افراد فوت شده

دارای ارزش واحترام هستند و قدر حیات و وجود

یکدیگر را درک می کنند.

 

اعضای خانواده متعادل به هم اعتماد دارند و

به رفتارها و روابط همدیگر شک نمی کنند.همچنین گفتارها

 و کارهای یکدیگر را سوءتعبیر نمی کنند.

 

در خانواده سالم بچه ها عضو فرعی خانواده نیستند

 بلکه عضوفعال ومسوول خانواده به حساب می آیند

 و به نظرات وپیشنهادات آنها توجه می شود.

همچنین ملاک توجه و احترام به

فرزندان تحت تاثیر جنسیت بچه ها و

 مسایل ظاهری آنها قرار نمی گیرد.

در خانواده سالم با ورود یا تولد فرد جدید،

توجه و محبت دیگراعضا به هم کم نمی شود.همسر جای خود

و فرزندان جای خودپیوسته مورد توجه و احترام هستند.

در خانواده متعادل وقتی مشخص می شود که

ریشه یک مشکل از بیرون به خانواده تحمیل شده،

 به جای استرس و نگرانی ایجاد

کردن،سعی می شود باعث ایجاد اطمینان و آرامش

 و حمایت درخانه شوند.همچنان وقتی مشکلی

 ریشه در خانواده دارد،علت مشکل را به مدرسه،محیط بیرون

 و دیگران نسبت نمی دهندو سعی می کنند علت

را واقع بینانه بشناسند و آن را حل کنند.و..

/ 0 نظر / 2 بازدید