انرژی در افغانستان

افغانستان دارای معادن ذغال سنگ اورانیوم نیبیوم نفت گاز و رود خانه‌ها می‌باشد. طبق گزارش وزارت انرژی و آب افغانستان، ظرفیت تولید انرژی بالقوه این کشور ۲۴۰۰۰ مگاوات می‌باشد از جمله ۲۳۰۰۰ آن از آب، (۵۱۴-۵۲۴)مگاوات از ذغال سنگ، ۳۵۰-۵۰۰ مگاوات از گازطبیعی (۱۲۵-۳۰۰) مگاوات از نوع نفت خام می‌باشد. لازم است انرژی آبی که ارزان و غیر مضره می‌باشد درین کشور ترویج گردد. قبل ازاینکه ما بندهای آبی را بنیادنمایم لازم است آبهای این کشور مهار گردد که در کدام محل و به چه تعداد بند آبی که در آن حق قانونی آن است سازد. دولت افغانستان غرض مهارنمودن آبهای خود مبلغ ۱۴۸ ملیون دالررا از قرضه بانک جهانی تخصیص داده وختم کار آنرا الی آغاز سال ۱۳۹۶ تعین نموده‌است. ولی جهت استفاده از آب خویش غرض استحصال انرژی و مهار آب تمام خاک مبلغ ۱۱ ملیارد دالر ضرورت دارد. تا هنوز چنین قرضه را بدست آورده نتوانسته‌است. [۱]

محتویات

انرژی آبی

افغانستان دارای رودها و آبشارهای زیادی است. این رودها از میان هزاران دره با ارتفاع بلند می‌گذرد که با ساختن سد در مسیر آنها می‌توان از انرژی آنها برای تولید برق استفاده نمود. زارعین افغانستان(به جز از لغمان جلال آباد) مدت ۶-۷ ماه از آب بمنظور کشاورزی استفاده نموده ومتباقی ۵ ماه بدون استفاده به کشورهای خارج می‌ریزد. ذخیره نمودن آب این مدت بمقادیر زیاد برق برای این کشور خواهد داد. رود آمو دارای طول ۲۵۸۰ کیلومتر می‌باشد که حدود ۱۱۲۶ کیلومترآن درخاک افغانستان جریان دارد. این دریا از لحاظ ذخایر انرژی مهمترین منبع آب و انرژی در افغانستان شمرده می‌شود که ۵۰ % تمام منابع کشور را تشکیل می‌دهد. پوتنشیال آبی دریا ی امو ۳۷٫۵ میلیارد کیلوات در ساعت می‌باشد که از جمله ۳۳ میلیارد کیلوات ساعت به معاون عمده ان رودخانه پنج مربوط می‌گردد. رود خانه پنج از منطقه زرقول در ارتفاع ۴۱۲۵ متر از سطح بحر سرچشمه می‌گیرد، جای که سرعت جریان اب را ۲۰۵۰ مترمکعب در دقیقه تشکیل می‌دهد. در منطقه حیرتان ارتفاع این دریا ۳۰۰متر از سطح بحر می‌باشد. که بدین ترتیب کاهش اوسط ارتفاع دریا را بیش از ۳٫۸ متر در هرکیلومتر طی شده تشکیل می‌دهد. در امتداد این دریا می‌توان بندهای آبی اعمار نمود. کشور تاجیکستان چون تکنالوجی پیشرفته دارد می‌تواند ازین ظرفیتها برای خود استفاده نماید درینصورت جای برای افغانستان باقی نخواهد ماند. مجموع پوتنشیال آبی رود خانهمرغاب و هریرود را ۰٫۶ میلیارد کیلوات ساعت و یکجا با معاون اساسی ان دریای ارغنداب – به ۲۱٫۵ میلیارد کیلوات ساعت می‌باشد. اعمار بند برق ابی با بندهای آبگردان می‌توانند تامین کننده‌ای اساسی انرژی برق در مراکز جنوبی کشور باشد. دریاهای هلمند هریرود آمو کابل پنجشیر کوکچه بلخاب کشک مرغاب وغیره دارای مقادیر زیاد انرژی پوتانشیل آبی می‌باشند. درسالهای قبل از جنگ افغانستان ۷۳۷ مگاوات برق تولیدات داشت به اثر جنگهای تحمیلی به ۴۵۴ رسیده بود. فعلاً افغانستان ۲۵۰-۳۰۰ مگاوات تولید و ۵۰۰ مگاوات آن برق وارداتی است. مصارف سرانه در یکسال این کشور ۲۶ مگاوات است. فعلاً به اندازه ۱٫۸ درصد از ظرفیت انرژی کشور استفاده صورت می‌گیرد. بندهای برقی که فعلاً فعال‌اند عبارتند از: سدکجکی در ولایت هلمند سد ماهیپر، سد سروبی در مسیر راه کابل - جلال آباد، سد نغلو در جلال آباد، پروژه سدسلما در ولایت هرات، بند سرده در غزنی، بند چک وردک در ولایت لوگر، بند برق جبل السراج در ولایت پروان، بند برق کامه در ولایت هلمند، بند کوکچه در ولایت بدخشان، بند داله در قندهار و بند برق پلخمری می‏‌باشد، که این سد برق ۱۰ درصد برق افغانستان را تامین می‌کند. درین اواخر یکتعداد پروژه‌ها رویدست گرفته شده‌است که ذیلاً نگاشته می‌شود.

پروژه بند کمال خان

کار این پروژه در سال ۱۳۴۵ بالای رودهلمندآغاز گردیده بود. این پروژه بمنظور آبیاری ۸۰۰۰۰ هکتار زمین زراعتی واستحصال ۸٫۵ میگا وات برق تهداب گذاری شده‌است. تکمیل این پروژه به سه مرحله تقسیم گردیه‌است. مرحله اول آن اعمار دیوار بطول ۶۰۰متر است که با کمپنی تدس کشورتاجکستان به ۹٫۸۴ ملیون دالر قرار داد شده‌است.

پروژه انکشافی علیادریای آمو

که یکی از مهمترین و بزرگترین پروژه‌های آب و برق افغانستان به شمار می‌رود و دارای مشخصات عمده ذیل می‌باشد. احداث بند ذخیره بالای دریای آمو در مرز مشترک بین افغانستان و تاجیکستان تا آب مورد ضرورت آبیاری صفحات شمال کشور را تهیه نماید. این بند همچنان مقدار ۱۰۰۰ میگاوات انرژی برق تولید خواهد کرد. این پروژه یکی از مهمترین پروژه‌های آب و برق بوده که ساحه آن شامل چهار ولایت شمال افغانستان بوده و برای ده‌ها هزار نفر در منطقه کار ایجاد خواهد کرد.

پروژه برق آبی باغدره

این پروژه با ظرفیت تولیدی ۲۸۰ میگاوات بالای دریای پنجشیر، آغاز و در سال ۲۰۱۳ باید به تولید آغاز نماید. مرحله اول مطالعات امکان سنجی این پروژه تکمیل و قرار است مرحله دوم آن آغاز گردد.

پروژه بند سلما

کاراین پروژه در ولایت هرات در زمان داودخان آغار الی ۲۰۰۵ متوقف بود درسال ۲۰۰۵ دولت هند مصارف ادامه کار این پروژه را بدوش گرفته‌است. در نظر است این پروژه هفتاد هزار هکتار زمین را سیراب و به ظرفیت ۴۲میگا وات برق را تولید نماید. مصارف این سد حدود هفتاد میلون دالر خواهد بود.

پروژه ذخیره آب و تولید برق بخش آباد

قرار داد پروژه آب و تولید برق بخش آباد بالای دریای فرارود با رئیس کمپنی خدمات مشورتی هندوستان در ۲۴ اگست سال ۱۳۸۵امضا رسید. این پروژه در ساحه ۱۰۰ کیلو متری شهر فراه و در فاصله ۳۰ کیلو متری سرک عمومی کابل- هرات موقعیت دارد. اهداف این پروژه عبارت از ذخیره آب به حجم ۵۷۰ ملیون متر مکعب در ساحه بخش آباد می‌باشد. با تکمیل شدن این پروژه ۳۵۰۰۰ هکتار زمین زراعتی موجود و ۲۶۰۰۰ هکتار اراضی جدید تحت آبیاری قرار خواهد گرفت. قرار است با تکمیل این پروژه ۲۰ میگا وات برق نیز تولید گردد.

گاز طبیعی و نفت

نخستین عملیات حفاری جهت اکتشاف نفت و گاز در افغانستان در سال ۱۹۵۶ انجام شده‌است بطوری که در سال ۱۹۵۹ منجر به اکتشاف میدان نفتی انگوت در ولایت سرپل گردید. در فاصله سالهای ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۶ پنجاه حلقه چاه اکتشافی دیگر نیز در این حوضه حفر گردید که باعث اکتشاف ۳ میدان گازی بزرگ میدان گازی یتیم تاق|یتیم تاق (۱۹۶۰)، میدان گازی خواجه گوگردک|خواجه گوگردک (۱۹۶۱) ومیدان گازی خواجه برهان (۱۹۶۴) شد. گر چه چنین کشفیات صد فیصد دقیق نگردیده امااز سال ۱۹۶۶ تا ۱۹۸۱ دست کم دو میدان نفتی کوچک، یک میدان گازی بزرگ (جرقدوق) و دو میدان گازی دیگر کشف شده‌است که عمدتا در بخش شمال غربی کشور می‌باشد. بالاثر تحقیقات که درین اواخر صورت گرفت حوضه شمال قسمتی از حوضه عظیم نفت و گاز آمودریا می‌باشد که از نظر میزان ذخیره در بین ۱۵۲ حوضه نفتی و گازی کشف شده در جهان در رده پانزدهم قرار دارد. این حوضه ۴۰۰ هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و در چهار کشور افغانستان، ایران، ترکمنستان و ازبکستان گسترش دارد. بر اساس مطالعات انجام شده می‏توان مجموع ذخایر نفت و گاز شمال کشور را اعم از ذخایرکشف شده و کشف ناشده که قابل استحصال می‌باشند به صورت ذیل تعیین نمود.

 1. مجموع ذخایر کشف شده نفت ۱،۵۶۹ ملیارد بشکه
 2. مجموع ذخایر کشف شده گاز در حدود ۱۵٬۶۸۷ میلیارد فوت مکعب
 3. مجموع ذخایر قابل گاز مایع در حدود ۵۶۲ میلیارد بشکه

ولی تحقیقاتی که توسط سازمان ناسا انجام گرفت مشخص شد که در افغانستان بیشتر از ۱۰۰ نقطه نفت و گاز وجود دارد. تاکنون در افغانستان بیشترین تحقیقات انجام شده در پنج حوضه نفت خیز صورت گرفته که دوحوضه آن در شمال آمودریا، یک حوضه آن در هلمند، یک حوضه در هرات و یک حوضه آن کتواز ولایت پکتیکا قرار دارد. استفاده از گاز طبیعی دورنمای بزرگ را دارا اند. این کشور ذخایر قابل ملاحظه این ماده‌ای غنی طبیعی را دارا اند. دو حوضه که در آن مطالعات زیاد بعمل امده‌است عبارت از «حوزه افغان – تاجک» در شمال – شرق کشور و «حوزه افغان – ترکمن» می‌باشد. در حال حاضر در جمهوری اسلامی افغانستان ۵ معدن نفت وجود دارند. در هرات ممکن از همه بر سر حوزه نفت و گازخیز تیرپل مطرح بحث باشد، که در قسمت غربی ولایت هرات موقعیت دارد. به گفته وزیر معادن و صنایع، معدن نفت و گاز حوزه «افغان – تاجک» که در ولایت قندوز قرار دارد، داری ذخایر نفتی در حدود ۱٫۶ میلیارد بیرل نفت می‌باشند. همچنان در اینده نزدیک تحقیقات در باره معادن نفت در کتواز و ولایت پکتیا و همچنان در ولایت هلمند اغاز خواهند شد. حوزه نفت و گاز خیز هلمند قسمت جنوب – غربی و جنوبی افغانستان را با مساحت مجموعی ۱۳۱ هزار کیلومتر مربع (۲۰ % خاک کشور) احتواء می‌کند. حوزه نفت و گاز خیز کنر در شرق کشور موقعیت دارد. به عقیده کارشناسان، ذخایر دورنمایی گاز طبیعی در قسمت شمال افغانستان به بیش از ۱٫۵۶۹ ملیارد بشکه می‌رسند. بتاریخ ۲۸ دسامبر ۲۰۱۱ کشور چین قرارداد ۲۵ ساله را غرض استخراج نفت وگاز امضا نمودند. که درین مدت افغانستان مبلغ ۷ ملیارد دالر بدست خواهد آورد.

نام ذخایرموقیعتمقدار ذخیرهقیمت هر واحدارزش مجموعینفت خام حوزه افغانستان تاجیک ۱٬۵۹۶ میلیارد بشکه بشکه/۷۷٫۱۹ $ $۱۲۳٬۱۹۵٬۲۴۰٬۰۰۰ گاز حوزه آمو دریا ۱۵٬۶۸۷ میلیارد فوت مکعب متر مکعب/۳٫۵۹ $ $۵۶٬۳۱۶٬۳۳۰٬۰۰۰ گاز مایع حوزه آمو دریا ۵۶۲ میلیارد بشکه بشکه/ ۷۷٫۱۹ $ $۴۳٬۳۸۰٬۷۸۰٬۰۰۰ مجموعه       $۲۲۲٬۸۹۲٬۳۵۰٬۰۰۰

[۲]

زغال سنگ

معادن زغال سنگ کرکر در افغانستان

پس از اینکه قاره هند با اسیا تصادم می‌کند یک فشار قوی بالای نقاط مرکزی افغانستان وارد وجنگل‌های که در این مسیر قرار داشت همه با فشار خیلی زیاد زیر خاک شده به ذغال سنگ تبدیل می‌شود. به همین دلیل ذغال سنگ افغانستان بشکل یک خط طولانی در طول بیشتر از ۷۰۰ کیلومتر در ارتفاعات بلند قرار گرفته به کیفیت‌های مختلف تشکل یافته‌است. خوبترین ذغال سنگ با کفیت در معدن دره صوف وجود داردکه دارای انرژی خیلی زیاد می‌باشد. تا فعلاً ۱۱ معادن ذغال سنگ مورد برسی قرار گرفته‌است. این ماده انرژی زا از سالیان دراز است که مردم افغانستان ذغال سنگ را غرض گرم نمودن منازل و کوره‌های آهنگران مورد استفاده قرارمی‌دهند. زغال سنگ بعد از چوب و زغال چوب سومین ماده مصرفی مردم افغانستان برای گرم کردن است. ذخایر اثبات شده زغال سنگ افغانستان حدود ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تن پیش بینی شده‌است.

معادن زغال سنگ افغانستان در نقاط زیر موقعیت دارد

 1. زغال سنگ کوتل خاکی علاقه برف
 2. زغال سنگ آش پشته و سراسیا (ولایت بامیان) – ۱۵۰ میلیون
 3. زغال سنگ فرح کرد غوربندو گاوپران سرخ پارسا
 4. زغال سنگ نهرین
 5. زغال سنگ جدران
 6. زغال سنگ گرمک علاقه چهل دختران دره صوف و شباشک دارای ذخایر ۷۴ میلیون تن ذغال
 7. زغال سنگ گوله یدری علاقه کشنده مابین دره صوف و بلخاب
 8. زغال سنگ سنجور علاقه کرخ هرات دارای ذخایر ۱۵ میلیون تن ذعال که منجمله، ۱۰ میلیون تن ان اهمیت صنعتی دارند
 9. زغال سنگ انزری، شهیدان در حدود لاغرجوی کوه دره کوت
 10. زغال سنگ قریه کندلان چقماق مداخیل ارزگان
 11. زغال سنگ کرمان و سرجنگل علاقه دایزنگی،...

از جمله معادن زغال سنگ افغانستان که مورد استفاده و بهره برداری قرار داشت عبارت بودند از: دره صوف، آش پشته، سبزک هرات، کرکر و دودکش پلخمری که فعلاً فقط کرکر و دود کش در صوف کرخ مورد استفاده قرار دارند. زغال سنگ دره صوف در ۲۰۰ کیلومتری شهر مزار شریف واقع است. مقدار استخراج این ماده در افغانستان دریک سال به ۲۲۰ هزار تن می‌رسد. ذغال یک منبع ارزان در تولید انرژی برق حرارتی نیز می‌باشد. طور مثال ۸۰ فیصد برق کشور دنمارک از ذغال سنگ می‌باشد روزانه ۶۰۰۰۰ تن ذغال سنگ مصارف دارد. در حال حاضر می‌توان سلسله کامل ستیشن‌های کوچک ومتوسط برق حرارتی را در نزدیک معادن ذغال در حوزه ذغال خیز شمال افغانستان که مساحت مجموعی ان از دریای فراه رود تا هرات ۳۵ هزار کیلومتر مربع تشکیل می‌دهد. این ذخایره برای تقریباً ۱۰۰ ستیشن کوچک برق حرارتی، با قدرت ۱۰۰۰ کیلوات برق تولید نماید که هرستیشن برای ۲۰ – ۲۵ سال کفایت می‌کند.

چوب

در افغانستان تقسیم بندی جنگلها را به سه شکل نموده‌اند

 1. جنگلهای صنعتی نباتات سوزنی برگ از قبیل ارچه، لنزو جلغوزه که ولایت‌های کنر، لغمان، نورستان، پکتیا و خوست که به مساحت یک میلیون متر مربع را در جنوب و جنوب شرق افغانستان پوشانده‌اند.
 2. جنگلهای میوه جلغوزه و پسته‌اند که جلغوزه در جنوب افغانستان و پسته ساحات شمال افغانستان رادرحدود ۹۰۰۰۰ هزارهکتار تخمین شده‌است که ۴۵۰۰۰ هزار ان در بادغیس طورطبیعی وجود دارند
 3. مواد سوخت. حدود دو میلیون هکتار زمین را در افغانستان جنگلها تشکیل می‌دهد که بیش از پنجاه درصد آن اکنون ازمیان رفته‌است. از چوب برای گرم کردن به دو شکل چوب و زغال چوب استفاده می‌شود. چوبهای مورد استفاده عبارتند از بلوط، ارچه و غیره‌اند. اکثر مردم افغانستان از زغال چوب بمنظورپخت وپز و در زمستان برای گرم نگه داشتن کرسی استفاده می‌نمایند. ۸۰ درصد مردم افغانستان در زمستان از کرسی استفاده می‌کنند.

انرژی خورشید

افغانستان کشوریست که در طول یک سال بیشتر از ۱۰ ماه یا ۳۰۰ روز هوای آفتابی داشته در طول یک سال آفتاب آن از ۲۵۰۰-۳۵۰۰ ساعت می‌درخشد. بدینصورت انرژی افتاب یکی از انواع عمده انرژی قابل تجدید ارزان و غیر مضره درین کشور محسوب می‌شود. انرژی آفتاب در حفظ محیط موثر بوده می‌توانند سهم قابل ملاحظه را در ساختار بیلانس انرژی در مناطق کشور اعاده نماید. بخش اعظم قسمت‌های جنوبی، جنوب –غربی و غربی و بعضی مناطق شمال افغانستان را بیابان‌ها ودشتهای ریگی ولامزرع تشکیل داده‌است. ومعمولاً دارای بارندگی کم حرارت آفتابی بلند تا حدود ۴۵ درجه سانتی گراد می‌باشد. اگر فقط یک فیصد مناطق جنوبی کشور هم، جای که بیابان را در بر می‌گیرد، استفاده شوند، پس افغانستان همه ساله ۱۰۳۶٫۵ میلیون کیلوات ساعت انرژی برق بدست خواهد آورد. انرژی آفتابی به چندین شکل قابل استفاده می‌باشد. یکنوع آن در کشور اسپانیا است که بنام ۲۰PS می‌نامند نیرو پی اس ۲۰ از ۱۲۵۵ آینه بدست می‌اید سطع هر آینه ۱۲۰متر مربع وارتفاع آن ۱۶۲ متر می‌باشد. نور آینه‌ها به یک نقطه تمرکز نموده در اثر بلند رفتن حرارت آب به بخار تبدیل شده وبخارات آب توربین تولید برق در جریان می‌اندازد و ۲۰ میگا وات برق تولید می‌نماید. نوع دیگر آن بطری است که در افغانستان معمول است. در هرسال نوعیت ذخیروی بطریها بهتر می‌شود. بطری‌های آفتابی با حساسیت دوجانبه (تا ۸۰ % ضریب فعالیت مثمراز موجود یک جانبه) طرح و و سیعاً استفاده می‌شوند. در این اوآخر استفاده از انرژی خورشیدی برای روشنایی لامپ‌ها و گرم کردن آب حمامهای منازل پخت وپز چراغهای دوطرف جاده ها واستحصال برق خیلی‌ها زیاد معمول شده‌است. در شهر کابل الی ۳۰ فیصد منازل از برق خورشیدی استفاده می‌نمایند. دولت افغانستان برای بعضی روستاها که آفتاب زیاد دارند بواسطه آینه‌ها وبطری برق را برای منازل رسانیده‌است. تا فعلاً برق آفتابی د

/ 0 نظر / 66 بازدید